Πλήρης πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ!

Σημαντικό: Ορισμένες πηγες είναι συνδρομητικές και απαιτούν εξουσιοδότηση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Μπορείτε να μάθετε πως θα έχετε πλήρη πρόσβαση στις πηγές αυτές στην ιστοσελίδα "Πρόσβαση 24/7".